Anotace projektu

Projekt sdružuje aktivity badatelů, kteří se zabývající studiem a edičním zpřístupňováním důležitého pramene k dějinám měst – městských knih. Podstatou projektu, realizovaného v rámci grantových projektů GA404/09/0214 (2009-2011) a GA13-09254S (2013-2015), je revize stávajícího zastaralého soupisu městských knih a jeho rozšíření za rok 1526 formou databáze přístupné on-line. Databáze je soubornou pomůckou pro evidenci a výzkum městských knih, která do této doby chyběla. Její význam pro budoucí generace archivářů a badatelů lze srovnat například s úspěšným projektem on-line přístupného knihopisu starých tisků. Vedle toho je projekt zaměřen na realizaci ediční řady Libri civitatis, která zpřístupňuje významné nejstarší městské knihy českých a moravských měst. V tomto ohledu vychází ediční řada z grantového projektu GA04/04/0261 (2004-2006), který byl regionálně vymezen na oblast severních a severozápadních Čech. Nyní se jedná se o koordinovanou vydavatelskou aktivitu pokrývající celý prostor ČR, která je zaměřena nejen na vydávání městských knih, ale také na metodiku ediční práce s tímto typem písemností.

Libri civitatis I. Libri civitatis II. Libri civitatis III.

Libri civitatis VI. Libri civitatis VII. Libri civitatis VIII.

 

Libri civitatis IV. Libri civitatis V. Libri civitatis VI.

Libri civitatis X.    
   

 

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator