Pamětní kniha České Lípy 1461–1722

LIBRI CIVITATIS I
Ivana Ebelová a kol.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005
ISBN 80-7044-320-X

První svazek specializované ediční řady přináší edici nejstarší městské knihy severočeského města Česká Lípa. Rozsah knihy je 122 folií, je psána na papíru a má novou vazbu z roku 1970. Rukopis obsahuje 1475 zápisů, jazykově většinou německých. Jde o velmi důležitý pramen, jenž přináší podstatný díl veškerých poznatků o počátečním vývoji poddanského města, které má v rámci regionu velký význam.

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator